dAImond

MICAEL FRIDEROS

AI-strateg, författare, talare

OM AI


När filmer tar upp artificiell intelligens handlar det ofta om smarta maskiner som blivit självmedvetna och som därför börjat konkurrera med oss om energi och råvaror. Även om denna bild är dramatisk och fantasikittlande kan den vara skadlig, eftersom den skymmer de viktiga frågor inom AI som vi måste adressera idag - frågor som är avgörande för både våra företags konkurrenskraft och för vårt framtida samhälle. Medan generell artificiell intelligens och självmedvetna mördarrobottar sannolikt är mycket avlägsna, så är AI-utvecklingen här och nu!


Tekniken för artificiell intelligens har utvecklats mycket fort de senaste åren, drivet av tre faktorer; allt snabbare hårdvara, tillgång till allt mer data och allt bättre algoritmer, som kan hantera större datamängder. Utvecklingen inom hårdvara och datamängd är exponentiell, medan hantering av större datamängder möjliggjorts av användningen

av neurala nätverk, algoritmer baserade på

den neurovetenskapliga principen Hebbs

regel. Denna princip kan användas

för att förklara fenomen som betingad

inlärning (ex. Pavlovs hundar) och har visat

sig vara effektiv vid maskininlärning och AI,

framförallt vid större datamängder.


Dagens AI-teknik är mycket kraftfull och undersökningar visar att företag med en utvecklad AI-strategi är mer lönsamma än sina konkurenter. Samtidigt indikerar data att Europa och europeiska företag ligger efter både USA och Kina när det gäller utveckling och implementation av artificiell intelligens, samt att svenska företag är bland de sämre i Europa på att använda AI-tekniken.


Eftersom AI-tekniken är så kraftfull har både Sverige och Europa höga ambitioner när det gäller att styra utvecklingen mot mer etisk AI-användning. Men om detta ska resultera i mer konkreta resultat krävs det insatser från både näringslivet och samhället i stort. Det är svårt att gör mål ifrån läktaren eller styra utvecklingen från baksätet.