dAImond

MICAEL
FRIDEROS

AI-strateg, författare, talare

OM MIG


Biträdande föreståndare och operativt ansvarig för utvecklingen av AI som ett styrkeområde vid Linköpings universitet


Civilingenjör, Teknologie magister, Filosofie magister, medförfattare i antologin Människor och AI, AI-presentatör på Internetdagarna 2018, AI-expert i Knowits expertpanel för e-hälsa, fd managementkonsult.

Akademiska meriter (ett urval)


Akademiska examina

Civilingenjörsexamen industriell ekonomi - datateknik och industriell marknadsföring vid Linköpings universitet

Filosofie magisterexamen i besluts-, risk- och policyanlays vid Högskolan i Gävle, examensuppsats:

Artificiell intelligens som beslutsmetod

Tekonologie magisterexamen MBA-programmet vid Blekinge tekniska högskola, examensuppsats:

Artificial Intelligence - Progress in Business and Society


AI/ML-utbildning
Programmet Data Engineering, Big Data and Machine Learning on GCP vid Google/Coursera

Programmet Advanced Machine Learning with TensorFlow on GCP vid Google/Coursera

Bertelsmann Technology Scholarship Program, AI-track vid Udacity

The Analytics Edge vid MITx/edX


Neurovetenskap

Kursserien Fundamentals of Neuroscience vid HarvardX (med David Cox)

Cellular mechanisms of brain function vid École Polytechnique Fédérale de Lausanne/Coursera

Introduction to Neuroeconomics vid Higher School of Economics i Moskva/Coursera


Företags- och nationalekonomi

Den globala ekonomin, ekonomisk historia, 15 hp, Lunds universitet

The Global Financial Crisis vid Yale University/Coursera (med Timothy Geithner, finansminister under Obama 2009 till 2013) Financial Markets vid Yale University/Coursera (med Robert Shiller, ekonomipristagare till Alfred Nobels minne 2013)

International Organizations Management, Université de Genève/Coursera (med Gilbert Probst, World Economic Forum)

Debt Sustainability Analysis vid IMFx/edX

Financial Programming and Policies vid IMFx/edX

Risk and Opportunity vid Världsbanken/Coursera

Analyzing Global Trends for Business and Society vid University of Pennsylvania/Coursera

Economics of Money and Banking vid Columbia University/Coursera


Etik och filosofi

Den artificiella intelligensens etik, 7,5 hp, Linköpings universitet

Etik 1, 15 hp, Linköpings universitet

Practical Ethics vid Princeton University/Coursera (med Peter Singer)

Justice vid HarvardX/edX (med Michael Sandel)

Introduction to Philosophy vid MITx/edX

Paradox and Infinity vid MITx/edX


Utöver kurserna ovan har jag läst kurser inom andra områden som har intresserat mig, exempelvis i naturvetenskapliga ämnen som medicin, psykologi och sociologi, i humanistiska ämnen som juridik och statsvetenskap och i kreativa ämnen som foto, musik och 3d-skapande.

AI-uppsatser

Artificiell intelligens som beslutsmetod
I magisteruppsatsen Artificiell inteligens som beslutsmetod diskuterar jag olika tekniker för artificiell intelligens, AI-teknikens utveckling och olika exempel på AI-användning.


Länk till rapporten

Artificial Intelligence - Progress in Business and Society

I magisteruppsatsen Artificial Intelligence - Progress in Business and Society diskuterar jag AI-utvecklingen och dess konsekvenser för näringslivet och för samhället i stort.


Länk till rapporten

AKTUELLT


Aktuella händelser och event med fokus på artificiell intelligens

Koordinator och biträdande föreståndare AI

September, 2022

Vetenskaplig artikel

Juli 11, 2022

Medförfattare till artikeln

Accelerating the impact of artificial intelligence in mental healthcare through implementation science

Forskningsingenjör och biträdande föreståndare AI

April, 2021

Tillammans med Fredrik Heintz ansvarar för utvecklingen av AI som ett styrkeområde och framtida profilområde vid Linköpings Universitet

Kickoff Knowit Health Hack

Maj 18, 2020

Tillsammans med Knowits panel för e-hälsa diskuterade jag digitalisering inom vården, med särskillt fokus på Covid-19

Advanced Machine Learning with TensorFlow on GCP

April 21, 2020

Jag har avslutade Googles AI-program

Advanced Machine Learning with TensorFlow on Google Cloud Platform

Bertelsmann AI-stipendiat

November 15, 2019

Jag fick ett stipendium av Bertelsmann för att fördjupa mina kunskaper inom AI ytterliggare genom att gå ett program på Udacity